top of page

Financial NFTs και Αποκεντρωμένη Οικονομία (DeFi)

Τα financial NFTs και η αποκεντρωμένη οικονομία (DeFi) μπορούν να συμπεριλάβουν οτιδήποτε, από ασφάλειες έως ομόλογα και από μοναδικά καλάθια με tokens έως περιουσιακά στοιχεία του πραγματικού κόσμου.


Financial NFTs and Decentralized Finance (DeFi)

Η εφαρμογή των NFTs στον κόσμο της κρυπτο-οικονομίας είναι κάτι που αναμένουμε να συμβεί στο άμεσο μέλλον. Στην πραγματικότητα, τα financial NFTs μπορούν να περιλαμβάνουν οτιδήποτε, από ασφάλειες έως ομόλογα και από μοναδικά καλάθια με tokens έως περιουσιακά στοιχεία του πραγματικού κόσμου.


Επειδή τα NFTs είναι ευέλικτα ψηφιακά πιστοποιητικά γνησιότητας, αυτό σημαίνει ότι μπορούν να εφαρμοστούν σε οποιονδήποτε τομέα που θα επωφεληθεί από την ευκολότερη, επαληθεύσιμη και διαλειτουργική μεταβίβαση της ιδιοκτησίας μέσω του blockchain. Αυτό περιλαμβάνει σίγουρα και τους τομείς της παραδοσιακής χρηματοδότησης και της αποκεντρωμένης οικονομίας (DeFi).


Καθώς όλο και περισσότερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (FIs) εξερευνούν τα NFTs, εξετάζουμε πώς θα μπορούσαν να επηρεάσουν τον κλάδο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.


Ο τομέας της διαχείρισης κεφαλαίων θεωρεί ήδη τα υψηλής αξίας φυσικά συλλεκτικά αντικείμενα των πελατών ως αναπόσπαστο μέρος του χαρτοφυλακίου ενός επενδυτή. Όλο και περισσότερες τράπεζες εξερευνούν τα NFTs ως περιουσιακά στοιχεία, τεχνολογικές λύσεις και εργαλεία μάρκετινγκ. Κατά κύριο λόγο, οι τράπεζες τα εξετάζουν στο πλαίσιο του metaverse, όπου τα περιουσιακά στοιχεία του πραγματικού κόσμου μπορούν να αγοραστούν και να πωληθούν ως NFTs.


  • Η Goldman Sachs δήλωσε ότι διερευνά "τα NFTs στο πλαίσιο των χρηματοπιστωτικών μέσων", σύμφωνα με τον παγκόσμιο επικεφαλής της τράπεζας για τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία Mathew McDermott.

  • Η JPMorgan άνοιξε ένα σαλόνι στο metaverse όπου οι χρήστες μπορούν να αγοράζουν εικονικά οικόπεδα με NFTs.

  • Η δε ιαπωνική τράπεζα Nomura επιδιώκει να αυξήσει την παρουσία της στα κρυπτονομίσματα και τα NFTs.

Τι χρήση έχουν τα financial NFTs στη αποκεντρωμένη οικονομία;


Η τεχνολογία που διέπει τα NFTs θα μπορούσε να είναι χρήσιμη για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.


Τα NFTs επιτρέπουν στις εταιρείες να καταγράφουν και να μεταφέρουν ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία στο blockchain, ώστε οι ιδιοκτήτες να μπορούν να αποθηκεύουν δεδομένα, προστατεύοντάς τα παράλληλα από απώλεια ή φθορά. Το σύστημα αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει τις τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να αντιμετωπίσουν ευκολότερα τις προκλήσεις που σχετίζονται με τον χειρισμό και την εξασφάλιση ευαίσθητων δεδομένων.


Αυτό θα μπορούσε να είναι χρήσιμο για παράδειγμα στην κατανομή των πληρωμών δικαιωμάτων χρήσης. Μερικές φορές τα δικαιώματα έχουν περισσότερους από έναν ιδιοκτήτες και δεν είναι προφανές ποιος πρέπει να πληρωθεί. Με τα NFTs, είναι εμφανές ποιος είναι ο ιδιοκτήτης ενός περιουσιακού στοιχείου.


Τα NFTs θα μπορούσαν επίσης ενδεχομένως να βοηθήσουν τις τράπεζες να φέρουν νέους πελάτες που δεν εμπιστεύονται τα κρυπτονομίσματα και αποτρέπονται από την πολυπλοκότητα της τεχνολογίας blockchain.


Τα FinTechs και οι τράπεζες μπορούν να επωφεληθούν από την εμπορία NFTs με τον ίδιο τρόπο που ο καθένας μπορεί να επωφεληθεί από την πώληση συλλεκτικών περιουσιακών στοιχείων. Για παράδειγμα, η επενδυτική εταιρία Konvi παρέχει στους επενδυτές έκθεση σε σπάνια περιουσιακά στοιχεία, όπως το καλό κρασί και τα ρολόγια, και σχεδιάζει να προσθέσει και τα NFTs στο μέλλον.


Τα NFTs μπορούν να ανοίξουν την πόρτα σε καινοτόμες DeFi και fintech start-ups.


Εκτός από τη δυνατότητα μεγαλύτερης ασφάλειας, η τεχνολογία blockchain προσφέρει πλήθος πλεονεκτημάτων για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Αυτά περιλαμβάνουν ευκολότερη διαδικασία στις συναλλαγές λόγω της αυτοματοποίησης και υψηλότερο επίπεδο προσαρμογής των χρηματοπιστωτικών προϊόντων και υπηρεσιών. Καθώς τα NFTs συνεχίζουν να πολλαπλασιάζονται, η υιοθέτηση της αποκεντρωμένης οικονομίας θα είναι πολύ πιο διαφανής και άμεση για όλους τους παίκτες και τους συμμετέχοντες.


Ο συνδυασμός των NFTs και της DeFi θα οδηγήσει στην δημιουργία καινοτόμων fintech start-up εταιριών. Με τον ίδιο τρόπο που τα κεφάλαια blockchain έχουν εμφανιστεί ως απάντηση στην αυξανόμενη αξία των κρυπτονομισμάτων, βλέπουμε και την εμφάνιση κεφαλαίων που συνδέονται με τα NFTs, όπως το NFTX.


Τα NFTs μπορούν να δοθούν ως ενέχυρο.


Ήδη, τα NFTs αρχίζουν να χρησιμοποιούνται ως εγγύηση για δάνεια. Πολλοί συλλέκτες NFTs χρησιμοποιούν υπηρεσίες όπως το Arcade για να συνδεθούν με ιδιοκτήτες NFTs που ενδιαφέρονται να δανειστούν χρήματα υποθηκεύοντας τα NFTs τους. Οι δανειστές είναι σε θέση να χρεώνουν πολύ υψηλότερα επιτόκια από εκείνα των παραδοσιακών δανείων και οι δανειολήπτες έχουν πρόσβαση σε κεφάλαια χωρίς να χρειάζεται να πουλήσουν τα ψηφιακά τους περιουσιακά στοιχεία.


Κοιτάζοντας μπροστά, ειδικά καθώς το Web3 οικοδομείται με βάση τo blockchain, οι ευκαιρίες για την ψηφιακή κατοχύρωση είναι αμέτρητες. Δεν υπάρχει σχεδόν τίποτα στο διαδίκτυο, που να μην αφήνει επίσης ψηφιακό αποτύπωμα - ακόμη και οι τραπεζικές συναλλαγές - πράγμα που σημαίνει ότι οτιδήποτε μπορεί να ψηφιοποιηθεί μπορεί να χρησιμεύσει και ως εννοιολογική κατοχύρωση.


Παραδείγματα financial NFTs


Η διασύνδεση του DeFi και των NFTs οδήγησε στην ανάπτυξη μιας νέας χρήσης των NFTs, που ονομάζεται NFT-fi. Σε αυτό το πλαίσιο, περιουσιακά στοιχεία DeFi, όπως NFTs που αποφέρουν κέρδη, NFTs παροχής ρευστότητας και εγγυήσεις δανεισμού και δανειοδότησης, ενσωματώνονται σε NFTs για να ενισχύσουν την αποδοτικότητα του δικτύου και την ευκολία μεταφοράς.


Uniswap V3 protocol NFTs

Uniswap V3

Ένα εξαιρετικό παράδειγμα είναι η μοναδική χρήση των financialNFTs που προτείνει το Uniswap V3, το οποίο εκδίδει NFTs παροχής ρευστότητας. Πρόκειται ουσιαστικά για αξιώσεις επί των tokens που παρέχονται από τους market makers και αντιπροσωπεύονται ως NFTs. Το Uniswap V3 αποτελεί αυτή την στιγμή την πιο σημαντική περίπτωση χρήσης για τα DeFi NFTs με συνολική αξία πάνω από $3,3 δις.


NFTfi, crypto loan, NFTs

NFTfi

Παράλληλα με το Uniswap, το NFTfi αρχίζει αργά αλλά σταθερά να εισχωρεί στο πιο παραδοσιακό οικοσύστημα DeFi και περιλαμβάνει λειτουργίες όπως η υποθήκευση των NFTs για δανεισμό, η κλασματοποίηση των NFTs, το κλείδωμα των NFTs, ο δανεισμός κρυπτονομισμάτων έναντι NFTs και άλλες καινοτόμες λύσεις αποδόσεων NFTs.Yearn.finance, insurance policy NFTs

Yearn.finance

Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια Yearn.finance διατίθενται στην αγορά ως NFTs στο Rarible και ασφαλίζονται από την Nexus Mutual. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια είναι tokenized με τη μορφή NFTs, ονομάζονται yNFTs και μπορούν να μεταβιβαστούν, να αγοραστούν ή να πωληθούν. Μπορείτε επίσης να τοποθετήσετε τα yNFTs σας στην πλατφόρμα (ETH, DAI, SAFE-DAI, wNXM) και να εκταμιεύσετε το κρυπτονόμισμα SAFE.rance contracts are being marketed as NFTs on Rarible and are underwritten by Nexus Mutual. The insurance policies are tokenized in the form of NFTs. Your insurance policy as a unique NFT, also called yNFT, can be transferred, bought or sold. You can also stake your yNFT (ETH, DAI, SAFE-DAI, wNXM) and farm SAFE tokens.


Charged Particles Nested NFTs

Charged Particles

Το Charged Particles συνδυάζει υφιστάμενα NFTs με έντοκα ERC20 tokens. Το πρωτοποριακό πρωτόκολλο που βασίζεται στο Polygon σας επιτρέπει να τοποθετείτε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία μέσα στα NFTs σας. Τώρα τα συνηθισμένα NFTs μπορούν να περιέχουν ένα ψηφιακό καλάθι στο εσωτερικό τους, δίνοντάς στους χρήστες την άνευ προηγουμένου δυνατότητα να δημιουργήσουν εσωκλειόμενα NFTs και να μετατρέψουν το NFT τους σε ένα καλάθι που περιέχει οποιοδήποτε token, ακόμη και άλλα NFTs.Συμπέρασμα


Είναι σαφές ότι τα NFTs θα συνεχίσουν να διαμορφώνουν τον χρηματοπιστωτικό κλάδο και το blockchain θα αποτελέσει σημαντικό μέρος αυτού. Καθώς όλο και περισσότερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα χρησιμοποιούν τα NFTs ως επενδυτικά εργαλεία, εκείνα που διαθέτουν μια σαφή στρατηγική για τα NFTs θα είναι σε πλεονεκτική θέση για να αποκομίσουν τα οφέλη.


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page