top of page

Γιατί το Web3 είναι σημαντικό για τα brands.

Η υιοθέτηση του Web3 επιτρέπει στα brands να ευδοκιμήσουν στον εξελισσόμενο ψηφιακό χώρο και να ανταποκριθούν στις μεταβαλλόμενες προσδοκίες των σύγχρονων καταναλωτών.


Why Web3 is important for brands

Τα brands και οι επιχειρήσεις συχνά αναρωτιούνται γιατί να χρησιμοποιήσουν το Web3, μια νέα τεχνολογία που βρίσκεται ακόμη στα αρχικά της στάδια. Είναι μια έγκυρη απορία, αν σκεφτεί κανείς ότι τα πλήρη οφέλη του Web3 ίσως να χρειαστεί χρόνος για να γίνουν απολύτως εμφανή. Ωστόσο, υπάρχουν πειστικοί λόγοι για τα οποία τα brands θα πρέπει να ενδιαφέρονται για το Web3 από σήμερα.


Τι μορφή θα πάρει η πίστη του κοινού και η κοινότητα γύρω από ένα brand στο μέλλον; Και πώς το Web3 μεταμορφώνει την επικοινωνία με τους πελάτες;


Τι είναι τελικά το Web3;


Για την κατανόηση του Web3, ας εξηγήσουμε αρχικά τους προκατόχους του. Το Web1, ή η πρώτη γενιά του διαδικτύου, χαρακτηρίζονταν από στατικές ιστοσελίδες και περιορισμένη αλληλεπίδραση χρηστών. Το Web2, η δεύτερη γενιά, έφερε δυναμικό περιεχόμενο, social media και πλατφόρμες που δημιουργήθηκαν από τους χρήστες. Το Web3 βασίζεται στο blockchain, επιτρέποντας άμεσες αλληλεπιδράσεις από χρήστη σε χρήστη, ιδιοκτησία των δεδομένων και περιουσιακών στοιχείων από τους χρήστες και τη δυναμική για ένα πιο δίκαιο και διαφανές ψηφιακό οικοσύστημα.


Ας το αναλύσουμε λίγο περισσότερο.


Η "ιδιοκτησία" αναφέρεται στην ανάγκη για μια ψηφιακή ιδιοκτησία που αντικατοπτρίζει την έννοια των περιουσιακών δικαιωμάτων στον φυσικό κόσμο. Στον φυσικό κόσμο, όταν αγοράζουμε κάτι, λαμβάνουμε μια απόδειξη ως απόδειξη αγοράς, και μπορούμε να το έχουμε φυσικά και να το χρησιμοποιούμε, εξασφαλίζοντας ότι παραμένει αποκλειστικά δικό μας. Ωστόσο, η αναπαράσταση αυτής της έννοιας ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο έχει αποδειχθεί δύσκολη. Αυτό γίνεται προβληματικό καθώς ο χρόνος και τα χρήματά μας στρέφονται ολοένα και περισσότερο γύρω από τις διαδικτυακές δραστηριότητες. Το Web3 στοχεύει να αλλάξει αυτό με την εισαγωγή εγγενώς ψηφιακών εγγραφών ιδιοκτησίας που ονομάζονται NFTs. Τα NFTs μπορούν να αντιπροσωπεύουν την ιδιοκτησία διαφόρων μορφών δεδομένων, όπως ψηφιακά στοιχεία, δεδομένα συναλλαγών ή ακόμη και δεδομένα ταυτότητας.


Με το Web3, τα άτομα μπορούν να αποδείξουν την ιδιοκτησία ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, να επαληθεύσουν την ταυτότητά τους σε διάφορες πτυχές και να δείξουν την συμμετοχή τους σε συγκεκριμένες κοινότητες. Το βασικό στοιχείο είναι ότι αυτό μπορεί να γίνει ανεξάρτητα από κεντρικές αρχές, όπως το Google, το Facebook ή κυβερνητικούς οργανισμούς. Αυτή η ανεξαρτησία επιτρέπει στα άτομα να καθιερώσουν και να εξασφαλίσουν τα περιουσιακά τους δικαιώματα, πιθανώς και να τα εμπορευτούν, χωρίς να εξαρτώνται από τρίτους που θα μπορούσαν να αφαιρέσουν την πλατφόρμα τους ή τον έλεγχό τους. Το Web3 επιτρέπει επίσης στα άτομα να αποδείξουν την ταυτότητα και τις ομαδικές τους συμμετοχές χωρίς να εξαρτώνται από μεσάζοντες. Παρέχει στα άτομα τη δυνατότητα να διατηρούν τον έλεγχο των προσωπικών τους δεδομένων, προστατεύοντάς τα από τροποποιήσεις ή συμβιβασμούς από κεντρικούς εταιρικούς ή κρατικούς διαχειριστές.


Επιπλέον, το Web3 προωθεί τη "διαλειτουργικότητα" μετακινώντας την ευθύνη της ιδιοκτησίας των δεδομένων στα άτομα και παρέχοντας τους φιλικά προς τον χρήστη εργαλεία για τη διαχείριση των δεδομένων τους. Αυτό δημιουργεί το έδαφος για έναν παγκόσμιο και διαλειτουργικό πρότυπο δεδομένων στον ψηφιακό κόσμο.


Όταν τονίζουμε τη σημασία του Web3 για τα brands, αυτό βασίζεται στην ιδέα ότι οι καταναλωτές θα απαιτούν ολοένα και περισσότερο ιδιοκτησία και έλεγχο πάνω στην ταυτότητα και τα δεδομένα τους. Ενώ αυτή η μετατόπιση μπορεί αρχικά να μειώσει τον έλεγχο από την εκάστοτε κεντρική διαχείριση των δεδομένων, η αποδοχή αυτού του νέου περιβάλλοντος φέρνει απίστευτα οφέλη μέσα από την εγγενή διαλειτουργικότητα του Web3 και κατ’ επέκταση σημαντικά οφέλη και για τα brands.


Ωστόσο, τα brands αντιμετωπίζουν μια ουσιαστική ερώτηση: Πώς το Web3 τους ωφελεί τώρα και όχι στο μακρινό μέλλον; Η πραγματικότητα είναι ότι πολλά από τα πλεονεκτήματα του Web3 θα χρειαστούν χρόνο για να εκδηλωθούν πλήρως. Το Web3 έχει το δυναμικό να επαναπροσδιορίσει τις αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στα brands και τους καταναλωτές, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο τα brands αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Παρ' όλα αυτά, τα περισσότερα brands αντιμετωπίζουν άμεσες προκλήσεις και περιορισμούς, απαιτώντας λύσεις εντός μηνών και όχι ετών.


Λαμβάνοντας υπόψη αυτό το πλαίσιο, είναι ζωτικής σημασίας να αναλύσουμε το χρονοδιάγραμμα των οφελών του Web3 και να προσδιορίσουμε τα βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα πλεονεκτήματα. Με αυτήν την οπτική, το επίκεντρο είναι να διαφοροποιηθούμε στο παρόν, ενώ ταυτόχρονα να προετοιμαζόμαστε για το μέλλον.Οι Λύσεις του Web3 στο Άμεσο Χρονικό Διάστημα


Λαμβάνοντας υπόψη τις προαναφερθείσες βραχυπρόθεσμες προκλήσεις, το Web3 μπορεί να προσφέρει λύσεις και στρατηγικές που τα brands μπορούν να αξιοποιήσουν:


1. Αξιοποίηση νέων πλατφόρμων και metaverse: Το Web3 συνδέεται άρρηκτα με τις πλατφόρμες βασισμένες στο blockchain και το metaverse, όπου οι νέοι καταναλωτές περνούν σημαντικό χρόνο. Τα brands μπορούν να καθιερώσουν την παρουσία τους σε πλατφόρμες όπως το Roblox και το The Sandbox, εκμεταλλευόμενοι το ενδιαφέρον των καταναλωτών.


2. Αυξημένη ζήτηση για εξατομίκευση: Με τη βοήθεια του Web3, τα brands μπορούν να δημιουργήσουν προσωποποιημένες εμπειρίες, βασισμένες στα δεδομένα που οι καταναλωτές επιλέγουν να μοιραστούν, σεβόμενοι το απόρρητο των δεδομένων.


3. Εξελισσόμενο Τεχνολογικό Τοπίο: Οι αλλαγές στην τεχνολογία, όπως οι ενημερώσεις με επίκεντρο την ιδιωτικότητα της Apple στο iOS 14 και παρόμοιες αλλαγές από την Google, δυσκολεύουν την παρακολούθηση της συμπεριφοράς του επιμέρους χρήστη χρησιμοποιώντας τα παραδοσιακά εργαλεία του προγραμματιστικού μάρκετινγκ. Τα brands βιώνουν μια επίπτωση στα έσοδα της τάξης του 10-35% λόγω αυτών των αλλαγών.


Όλες αυτές οι προκλήσεις στηρίζονται σε σαφή δεδομένα. Το κόστος απόκτησης πελατών (CAC) έχει αυξηθεί κατά 222% τα τελευταία οκτώ χρόνια, με μια αύξηση της τάξης του 41% μόνο το τελευταίο έτος.Πώς λοιπόν το Web3 αντιμετωπίζει αυτές τις προκλήσεις;


Θα δούμε τέσσερις κύριους τρόπους με τους οποίους το Web3 μπορεί να κάνει τη διαφορά.


1. Οικοδόμηση δυναμικότερων και πιο πιστών κοινοτήτων:


Adidas & Bored Aped Yacht Club Indigo Hertz NFTs
Συνεργασία Adidas με Bored Ape Yacht Club και G Money για την δημιουργία Web3 κοινότητας.

Ο τρόπος πωλήσεων των προϊόντων έχει αλλάξει και το κόστος απόκτησης πελατών (CACs) αυξάνεται συνεχώς. Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, τα brands επενδύουν στη δημιουργία και τη ανάπτυξη μιας κοινότητας, η οποία λειτουργεί ταυτόχρονα ως κινητήρας και καύσιμο για τις πωλήσεις.


Μια δυνατή κοινότητα είναι συνώνυμη με την πίστη, και τα brands οφείλουν να δώσουν προτεραιότητα στην οικοδόμησή της. Ένας αποτελεσματικός τρόπος ανάπτυξης μιας κοινότητας είναι παρέχοντας αίσθηση ιδιοκτησίας στα μέλη της.


Εναρμονίζοντας τα κίνητρα μεταξύ του brand και των μελών της κοινότητας, ορίζεται εκ νέου η σχέση μεταξύ του brand και του καταναλωτή. Αυτό ενθαρρύνει τη συνεργασία προς έναν κοινό σκοπό και δημιουργεί μια πιο συμμετοχική εμπειρία για τον καταναλωτή. Σε αυτό το νέο πλαίσιο, οι πελάτες γίνονται πιο ενεργοί αλληλεπιδρώντας με το brand.


Μπορεί να συνεισφέρουν ιδέες στην ανάπτυξη προϊόντων, να προτείνουν νέες γεύσεις ή χρώματα, να επηρεάζουν το όραμα και τις αξίες του brand, ή να προσκληθούν σε αποκλειστικές διαδικτυακές και εκτός δικτύου εκδηλώσεις που είναι μόνο για τα μέλη της κοινότητας. Όταν ένα brand κάνει την κοινότητά του να αισθάνεται ότι αντιμετωπίζεται ως μέτοχος, θα ανταποδίδουν με πίστη και υποστήριξη. Σε αυτή τη νέα δυναμική σχέση, η επιτυχία του brand ισοδυναμεί με την ικανοποίηση του πελάτη.


2. Δυνατότητα σύνθετου, διαδραστικού και multiplayer εμπορίου


Tiffany & Co. and Cryptopunks NFT pendant
Συνεργασία Tiffany & Co. με CryptoPunks για ένα NFT μενταγιόν.

Χρησιμοποιώντας μια αποκεντρωμένη και αξιόπιστη βάση για τα δεδομένα, το Web3 έχει τη δυνατότητα να μετατρέψει τις σχέσεις των brands από ανταγωνιστικές σε συνεργατικές. Αυτό έχει σημαντικές επιπτώσεις για τα brands, καθώς προσφέρει την ευκαιρία να μετατρέψουν κλειστές κοινότητες και προγράμματα μελών σε διασυνδεδεμένα οικοσυστήματα πιστότητας. Εντός αυτών των οικοσυστημάτων, συμπληρωματικά brands και δημιουργοί μπορούν να συνεργαστούν και να ενισχύσουν τις παροχές τους, καταλήγοντας τελικά σε μια βελτιωμένη εμπειρία για τον τελικό χρήστη.


Ο Alex Danco της Shopify έχει τονίσει ότι τα παραδοσιακά προγράμματα πιστότητας, τα προγράμματα μελών, οι προωθητικοί κωδικοί και τα συστήματα περιορισμού βασισμένα σε λογαριασμούς δεν είναι ανίκανα να δημιουργήσουν δίκτυα πιστότητας. Ωστόσο, το πρόβλημα προκύπτει όταν αυτά τα συστήματα βασίζονται σε περίπλοκες εξαρτήσεις που σχετίζονται με λογαριασμούς και δικαιώματα. Καθώς τα δίκτυα πιστότητας επεκτείνονται πέρα από απλές διμερείς συμφωνίες, οι λογιστικές και τεχνολογικές πολυπλοκότητες αυξάνονται ραγδαία.

Σε αντίθεση με τα συστήματα βασισμένα σε λογαριασμούς, όπου οι λογαριασμοί περιορίζονται εντός της κλειστής υποδομής ενός brand, τα NFTs λειτουργούν περισσότερο σαν αρχεία που μπορούν να δίνουν πρόσβαση σε οποιονδήποτε χρησιμοποιεί το ίδιο λειτουργικό σύστημα. Αυτή η αποκεντρωμένη προσέγγιση επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία και διαλειτουργικότητα μεταξύ διαφορετικών συμμετεχόντων στο οικοσύστημα πιστότητας.


Τα brands αρχίζουν να αναγνωρίσουν τις δυνατότητες που προσφέρει το Web3. Παρόλο που μπορεί να φαίνεται ότι περιλαμβάνει μια απώλεια ελέγχου ανοίγοντας την βάση πελατών στον εξωτερικό κόσμο, πραγματικά παρουσιάζει μια τεράστια ευκαιρία για ανάπτυξη. Η ύπαρξη πολλαπλών παικτών στο εμπόριο σημαίνει την ενσωμάτωση νέων δημιουργών και συμπληρωματικών brands που έχουν το δικό τους κοινό. Διευρύνοντας τις συνεργασίες και τις συνεταιριστικές σχέσεις εντός αυτού του αποκεντρωμένου πλαισίου, τα brands μπορούν να προσεγγίσουν νέες αγορές, να αυξήσουν την αναγνωρισιμότητά τους και να αποκτήσουν νέα κανάλια εσόδων.


Οι λύσεις του Web3 μακροπρόθεσμα


3. Εκμετάλλευση Νέων Καναλιών Διανομής


Για να εκμεταλλευτείτε την αυξανόμενη προσοχή των χρηστών προς νέες πλατφόρμες και Web3 χώρους και να επηρεάσετε τις προτιμήσεις της επόμενης γενιάς καταναλωτών, είναι απαραίτητο να δημιουργήσετε παρουσία σε αυτούς τους χώρους. Αντί να το αντιλαμβάνεστε απλώς ως ένα έξοδο, δείτε το ως μια επένδυση και μια ευκαιρία να εκμεταλλευτείτε και να δημιουργήσετε έσοδα από την πνευματική σας ιδιοκτησία με καινοτόμους και μοναδικούς τρόπους.


Metaverse platforms on a spectrum

Πλατφόρμες Metaverse


Η παρουσία των brands σε metaverse πλατφόρμες προσθέτει μια ενδιαφέρουσα διάσταση ως προς το ότι αυτοί οι νέοι χώροι λειτουργούν ως νέα κανάλια διανομής. Παρέχουν νέες ευκαιρίες για την πώληση προϊόντων και υπηρεσιών, εισάγοντας παράλληλα καινοτόμους μηχανισμούς διανομής όπως τα κρυπτονομίσματα, τα NFTs και τα crypto wallets. Συνεπώς, αυτό έχει προσελκύσει ένα νέο κύμα δημιουργών που έχουν αναγνωρίσει εύστοχα τη δυναμική του Web3, δίνοντας νέα πνοή στην ιδέα της οικονομίας των δημιουργών.4. Δημιουργία multi-reality εμπειριών


Doodles live minting experience at NFT NYC
Εμπειρία άμεσης δημιουργίας Doodles στο NFT NYC

Έχουμε ήδη πάρει μια γεύση από το μέλλον: ξεκινάτε την εμπειρία αγοράς σας δοκιμάζοντας κάτι σε ένα φυσικό κατάστημα, και στη συνέχεια μεταφέρεται απρόσκοπτα στον διαδικτυακό κόσμο, και εβδομάδες αργότερα, βρίσκεστε να παρακολουθείτε μια αποκλειστική εκδήλωση για την κοινότητα που διεξάγεται σε μια εικονική πλατφόρμα.


Η υπόσχεση του ανοικτού Metaverse είναι να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στους ψηφιακούς και φυσικούς κόσμους μας, ενισχύοντας τις εμπειρίες μας παρέχοντας περισσότερα δεδομένα και πλαίσιο, και μειώνοντας τις διαφορές. Στον τομέα του εμπορίου, αυτή η επέκταση σημαίνει αύξηση στις ευκαιρίες διανομής, και τη δυναμική για σημαντικά βελτιωμένες εμπειρίες του χρήστη μέσω της βελτιωμένης προσωποποίησης.


Ένα σημαντικό άνοιγμα σε αυτόν τον τομέα έρχεται με τη μορφή των NFTs. Αυτά τα tokens δεν λειτουργούν μόνο ως απόδειξη ιδιοκτησίας για ψηφιακά αγαθά, αλλά μπορούν επίσης να δημιουργήσουν ψηφιακά αντίστοιχα για φυσικά αγαθά, συχνά αναφερόμενα ως "digital twins". Αυτή η εναρμόνιση των φυσικών και των ψηφιακών κόσμων είναι το κλειδί για τη δημιουργία αδιάλειπτων εμπειριών που υπερβαίνουν τις διαστάσεις. Οι καταναλωτές τώρα μπορούν να αποδείξουν την ιδιοκτησία τόσο για ψηφιακά προϊόντα όσο και για φυσικά προϊόντα online, να επαληθεύσουν την προέλευση αυτών των αγαθών, να τα εμπορευτούν, να τα χρησιμοποιήσουν ως εγγύηση, και ακόμη και να τα μεταφέρουν σε πλατφόρμες metaverse.


Όπως ο Nic Carter εύστοχα επισημαίνει, τα επόμενα χρόνια, οι άνθρωποι θα θεωρούν τα αμιγώς πολυτελή αγαθά ως ελλιπή χωρίς τα ψηφιακά τους αντίστοιχα. Αυτή η ιδέα συμβαδίζει με τον αυξανόμενο χρόνο που ήδη περνούν οι άνθρωποι στο διαδίκτυο σήμερα και πώς αυτός ο χρόνος μετατίθεται από "παραδοσιακά" διαδικτυακά κανάλια σε πιο εμβυθιστικές πλατφόρμες.Συμπέρασμα


Η κεντρική φιλοσοφία του Web3 περιστρέφεται γύρω από την ιδιοκτησία, τη διαλειτουργικότητα και τον έλεγχο των δεδομένων. Δεδομένου ότι οι σύγχρονοι καταναλωτές θα αναζητούν ολοένα και περισσότερο συμμετοχικές και διαδραστικές εμπειρίες στο ηλεκτρονικό εμπόριο και πέρα από αυτό, τα brands αρχίζουν να κατανοούν πώς μπορούν να ενδυναμώσουν τους καταναλωτές με μεγαλύτερο έλεγχο της ταυτότητας και των δεδομένων τους στο διαδίκτυο, ενώ παράλληλα να εκμεταλλευτούν αυτή τη μετατόπιση προς όφελός τους.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page